Archives

All posts for the month mars, 2014

Hyresförhandlingarna är klara.

Från den 1/4 2014 höjs hyran med 1,5% för alla Hyresgäster.

Höjningen kommer att göras fr o m kvartal 3 (1 juli) med retroaktiv höjning fr o m 1 april som avtalet löper från.

Aviseringen hade redan gått iväg när detta ankom därför fanns det ingen möjlighet att få med det på avisering för kvartal 2.

MVH
Styrelsen

  • Vi i styrelsen vill passa på och önska alla boenden en god start på härliga 2014 🙂
  • Husen, 25 , 39 och 49 har genomgått akuta åtgärder, då fasaderna har varit i mycket dåligt skick har vi behövt impregnera och sätta in nya fogar där de har behövts.
  • Vi är medvetna om att många är trötta på alla problem med belysningen i garaget, detta har blivit ett allt för långdraget projekt men felsökning pågår, vi hoppas på att få ett slut på allt strul inom en inte allt förlägen framtid.
  • Vi vill åter igen be er som ställer sopor utanför grovsoprummet att sluta med detta OMEDELBART! respektera öppettiderna! Vi polisanmäler alla händelser! Den som skräpar ned bryter mot:
    29 kapitlet, paragraf 7 och 15 kapitlet, paragraf 30 i miljöbalkenSer du någon ställa något utanför? Vänligen informera denna icke läskunniga person vad som gäller. Vi vill ha ett snyggt och rent område.