Archives

All posts for the month juni, 2014

Byte av radiatorventiler

BK Fastighetsservice har fått i uppdrag av BRF Skarpöhöjdens styrelse att byta alla radiatorventiler till elementen i alla lägenheter i föreningen.
Vad är en radiatorventil? Det är den ventil du justerar värmen med på ditt element ”Svart/Vita vredet på elementet”.

På förekommen anledning:

termostaten har bytts ut dels för att de gamla var slut och dels för att kostnaderna för vår uppvärmning måste sänkas så vi framöver kan få lägre avgifter. Blir det ingen sänkning av kostnaderna för vår uppvärmning blir det heller inte någon avgiftssänkning. Avgiften speglar endast våra utgifter som fram tills i dag varit skyhöga. Om detta falerar pga ohörsamhet från boende så att kostnaderna stiger igen så kan ingen räkna med en avgiftssänkning heller som vi så väl skulle behöva som så många påtalar. Vår avgift är direkt kopplad mot våra utgifter inget annat…Alltså det är strängt FÖRBJUDET att manipulera dessa termostat på något sätt. Endast BK´s personal har tillstånd att göra ändringar i dess inställningar. Om termostat påträffas vara ändrade och eller våra kostnader ökar igen kommer de boende som identifieras att har utfört dessa manipuleringar omgående få en varning. /Styrelsen

Föreningen kommer delas upp i 2 etapper.

• Under 2014 kommer alla radiatorventiler i hus 39-57 att bytas.
• Under 2015 tas resterande hus (25-37).

Byggtiden kommer pågå från ca 1/6 till senast 30/9, detaljerad tidsplan har delats ut till boende i hus 39-57. Av säkerhetsskäl kommer inte tidsplanen att sättas upp i portarna. Vi reserverar oss för ändringar i tidsplanen!

När det är dags för oss att komma in i din lägenhet kommer du att få avisering om detta ca 1 vecka i förväg, du behöver då lämna nycklar i nyckelboxen i 41an (övre tvättstugan) eller till fastighetsskötaren Per. Detta kan komma att ändras, så läs noga på lappen du får.

BK Fastighetsservice kommer behöva tillgång till lägenheten till och från i ca en vecka, nycklarna kommer att förvaras säkert i kassaskåp när de inte används!

Det är ytterst viktigt att vi kommer in i ALLA lägenheter

Kommer vi inte in i alla lägenheter får de mycket negativa konsekvenser på resultatet, värmen till vintern kommer inte gå att ställa in korrekt och hela systemet kommer fungera EXTREMT dåligt, värre än idag! Det är mycket viktigt att ni plockar undan kring radiatorventilen så vi kan utföra vårt arbete utan att riskera att skada er egendom, elementen kommer tömmas på vatten och de kan rinna ut, vattnet är även mycket smutsigt! Kommer vi inte in i din lägenhet kan du komma att faktureras merkostnaden för återbesök samt att du ställer till de för dig själv och dina grannar som får dålig värme i vinter!

Har du några frågor?

Kontakta BK Fastighetssercive på 08-55696630 mellan 07.00 till 16.00 lunchstängt mellan 11.30-12.30 som återkopplar till montör på plats.