Archives

All posts for the month december, 2014

Som många av er säkert har märkt så är avgiften höjd inför nästa år. Styrelsen beslutade att höja avgiften med 4 (fyra) procent inför 2015 på grund av att vi under året skall genomföra omfattande renoveringar i vårt område. Dessa renoveringar omfattar våra balkonger samt våra fläktsystem och utförs i första fallet på grund av att vi annars måste stänga våra balkonger. I andra fallet är anledningen en investering i en bättre boendemiljö samt som en energibesparande åtgärd.

Beslutet om avgiftshöjningen togs för att garantera att vi har förmåga att dels finansiera dessa renoveringar samt att säkerställa föreningens totalekonomi på längre sikt. Beslutet togs i samband med ekonomisk rådgivning från föreningens ekonomiska förvaltning (ISS) och vi i styrelsen har kommit överrens om att hålla en proaktiv ekonomisk strategi för framtiden.

Viktigt att poängtera är att styrelsen kunde ha informerat mer om detta innan avierna kom, återkoppling som vi har tagit till oss och skall tänka på i framtiden. För ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss via formuläret på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
BRF Skarpöhöjden