Archives

All posts for the month mars, 2015

Hej medlemmar och hyresgäster! Det har kommit till styrelsens kännedom att rykten går vad gäller

balkongerna. Dessa rykten skall inte läggas någon vikt vid utan det som kommuniceras nedan är det
som gäller.

Styrelsen har anlitat ett konsultbolag som har till uppdrag att sköta allt som rör bytet av våra
balkonger och dessa arbetar febrilt med att färdigställa underlag, bygglov, entreprenörer osv.
Styrelsen kommer, så fort information finns tillgänglig, kommunicera tidplanen för detta projekt i den
omfattning som är möjlig.

Vi har fått en hel del frågor vad gäller just detta, tidplanen, från er boende angående
balkongblommor, utemöbler osv. och för närvarande kan vi inte specificera när arbetet sätter igång.
När sådan information finns tillgänglig kommer detta att kommuniceras via hemsidan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, BRF Skarpöhöjden