Archives

All posts for the month april, 2015

…eftersom det inte fungerar att alla tar ett ansvar för detta, har vi varit tvungna att stänga rummet helt och diskuterat fram en ny plan.

…From. måndag 20/4 så återgår vi till att Per öppnar bommen till rummet 7-11, men bara måndag och fredag varje vecka.

…Fungerar inte detta utan de fortsätts ställas saker utanför huset, slängs otillåtet material eller saker utanför kärlen igen kommer huset att avlägsnas och därmed får vi allihopa börja köra vårt skräp till diverse avfallsanläggningar i fortsättningen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Skarpöhöjden

Hej

Tyvärr måste vi med omedelbar verkan stänga grovsopprummet för att uvärdera hur vi ska göra i framtiden. De har varit total katastrof, grovsopprummet har fyllts med massor av byggavfall samt att man har även visat 0 respekt för de regler som gäller genom att slänga saker på golvet och runt ikring, slänga sängar vilket man absolut inte får göra! Vi har fått beställa dyra extratömningar flera gånger och de är inte acceptabelt!

Vi återkommer när vi vet hur vi löser detta i framtiden. De kan bli på tal om att stänga permanent på grund av att de inte går att försvara de kostnader som kommer me att ha grovsopprummet öppet!

MVH
Styrelsen

hej

Glöm inte att flytta på era bilar denna vecka.

Brf Skarpöhöjden skall utföra städning av P-garaget och P-däck.

Detta kommer utföras dagtid 2015-04-07 P-Däck och 2015-04-09 Garaget. Under denna tid är det viktigt att alla bilar är flyttade.

Alla som hyr burar måste tömma allt som finns i buren. Finns det saker kvar när städningen startar flyttar vi det och ställer inte tillbaka sakerna. Efter städningen är det endast tillåtet att ställa bil, cykel och mc i garaget. Inga däck, skåp eller annat brandfarligt skall förvaras i garaget. Lämna buren olåst/öppen.

Under städningen är det ok att parkera sin bil på gårdarna och längs vägen. Inga p-böter delas ut dessa dagar. 

Vi vill poängtera när man parkerar sin bil längs vägen och på gårdarna att man absolut inte får blockera några vägar. Fordon som ambulans osv. måste kunna komma fram.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Skarpöhöjden

2015 startar vi med balkongbytet och som tidigare aviserats berör det först ”gula husen”.
Informationsmöte till boende kommer först att ske i vår egna lokal, datum och tid kommer att aviseras senare (mitten av april). Här kommer också våra konsulter från HSB Konsult att presenteras och ni har då möjlighet att ställa frågor naturligtvis.

Följande informationsmöten kommer i första hand att hållas av HSB Konsult och inte av styrelsen för Brf Skarpöhöjden. När entreprenör har etablerat sig kommer också visningsrum finnas som är öppet lite olika tider och där träffar ni HSB Konsults personal och entreprenörens personal som ni kommer att kunna ställa alla frågor som ni kan tänkas ha under denna tid. Styrelsen kommer att ha en helt annan roll i detta och kommer inte kunna vara de som svarar på era frågor rent praktiskt sett.

Det man i dag kan göra själv är att tömma sina balkonger så mycket man kan så länge. På städdagen kommer det att finnas container att slänga det mesta i. När vi närmar oss ytterligare så kommer mer viktiga slutdatum.

”Röda husen” kan alltså slappna av ett tag till under 2015 kommer inget arbete att påbörjas hos er med balkongerna.

Sedan 2010 har man vetat att det funnits ett behov av att snarast planera in renovering av balkongerna på Skarpöhöjden. Besiktning gjordes då för att ringa in problemen och för att få överblick på hur omfattande detta var. Summan sumarum kom man fram till att det gick inte att renovera upp dom så att kostnaden blev rimlig i förhållande till tidsaspekten dvs hur mycket man betalade för hur lång man kunde beräkna att det skulle hålla. Man tog också reda på under tiden fram till 2012 vad den ungefärliga kostnaden skulle landa på och 30 miljoner kronor i runda slängar var svaret, då. Föreningens ekonomi behövde alltså stärkas betydligt då många dyra reparationer (tak, fönster, garage) redan hade utförts och bankerna inte var helt lätta att diskutera med så under 2012-2014 har de styrelser som lett arbetet i föreningen under denna tid varit tvungna att inför framtiden ta i ganska så hårt när det gällt avgiftshöjningar för att på så sett blidka banken och i dag står vi oerhört starka med stora möjligheter och banken i ryggen inför detta enorma projekt vi har framför oss.

Under 2014 påbörjades vårt arbete med att få en så bred överblick av projektet som möjligt så vi kontaktade Brf Smaragden och Dipart som har haft hand om arbetet borta i Smaragden 2013-2014. Vi fick snabbt klart för oss att ett sammarbete med HSB Konsult skulle kännas tryggt och bra för oss och att deras kunskaper skulle vara oss till stor nytta då dom redan gjort detta på liknande hus och att vi därigenom kunde kapa stora kostnader för föreningen dels på konsultsidan men också på själva arbetet då erfarenheten redan fanns. Vi har fått mycket bra hjälp så här långt och vi hoppas och tror att detta trots olägenheten för boende kommer att fungera på ett bra och riktigt sätt.

Projektet i sig är mycket stort, dels för att det är flera 5 våningshus hos oss och dels för att föreningens hus ligger på ett berg. Det är också stort för att man från kommunens sida kräver mycket utav oss i hur det ska se ut, vad vi får göra osv. 2012 tog man beslut på kommunen att hela området skulle K-skyddas och att våra hus mer eller mindre skall återställas till hur de såg ut när de byggdes, enda skillnaden är att hållbarhetsprincipen skall följas. För oss innebär detta att storleken på balkongerna inte får ändras, att utseende måste behållas men att räckets placering får flyttas så det sitter på utsidan av plattan och detta för att minska vatteninträngning i betonplattan.
En inglasning senare måste också se ut på ett bestämt sätt.

Under våren 2015 tas de sista besluten i hur projektet ska se ut färdigt och klart inför starten. Vårt mål är att den entreprenör som kommer att vara i vårt område och utföra detta arbete skall följa de lagar och regler som gäller för svensk byggstandard. Arbetsmiljöregler, miljöregler och alla andra standard som finns skall efterföljas utan undantag. Svensk tillverkning av materialet.