Archives

All posts for the month juni, 2015

Arbetet med att byta ut våra fläktar är i full gång, vår entreprenör Ekonomisk Luftbehandling AB har redan påbörjat arbetet på 10 av våra 15 fastigheter och jobbar så snabbt de bara kan för att vi som boende skall behöva störas så lite som möjligt.

Arbetet har gått bra och  man har redan nu driftsatt en del av de ”gula husens” aggregat. Dessa är dock inte in-justerade än men detta kommer att ske fortlöpande. Det är jätteviktigt att inga lgh har köksfläktar påmonterade på vårat luftsystem då detta inte är tillåtet. Endast fläktar av ”kolfiltertyp” får användas.

Entreprenören kommer fortlöpande uppdatera tidsplaner under slutet av sommaren/hösten.

När tilluften stängs av så kan en bieffekt i lägenheten bli att de kommer mer lukt än vanligt från andra lägenheter i huset och att de blir lite kvavt. Vi försöker som sagt minimera tiden mellan ner stängning av de gamla fläktarna och de nya så ni så snart som möjligt ska ett bra inomhusklimat igen.

Ett tips under denna tid för att få ett bättre inomhusklimat är att öppna ett eller två fönster/balkongdörren. Ni som inte vill öppna så mycket kan sätta balkongdörren i ett vädringsläge, då är den öppen någon enstaka cm bara.

Håll utkik på vår hemsida då den kommer att ha en uppdaterad tidsplan så snart vi får den från vår entreprenör. Inte alltid vi hinner lappa upp alla portar direkt.

Här hittar du gällande tidsplan: Tidplan skarpöhöjden

Och glöm inte att du kan prenumerera på våra nyheter som publiceras på hemsidan. Bara skriv in din mailadress i fältet till höger på startsidan så får du ett mail när en Nyhet publiceras. Du kan när som helst skriva din mailadress igen och avanmäla dig.

Med vänlig hälsning

Styrelsen och Ekonomisk Luftbehandling AB

Information för boende på Brf Skarpöhöjden

Uppdaterad information 2015-10-16:

Arbetet fortsätter nu med hus 47/49 så samtliga boende i dessa hus måste ombesörja tömningen av sin balkong. Även cykelställen måste tömmas omgående. Dessa hus har fått avisering i port och i brevlåda v 36. Vi vill åter igen påminna om att ni som har barn i ”leka på gården ålder” måste vara vaksamma på vart era barn leker. Vänligen låt dom inte leka med ställningsmaterial eller annat som kan göra att dom får tunga saker över sig eller ramla ner ifrån dom. Det är viktigt att ni har full uppsikt över barnen så att ingen olycka händer. Detta gäller såväl under byggjobbarnas arbetstid så väl som på kvällen när det är lugnt i området.

Diparts information:

//Eftersom stora maskiner kommer att användas, ber vi er att vara försiktiga när ni passerar dem. Ha ögonkontakt med föraren. Se till att era barn inte använder byggarbetsplatsen som lekplats, tungt ställnings material kan ramla ner om barnen klättrar på detta speciellt på kvällstid då killarna gått hem, lika så under dagtid så var noga med att inte bara släppa ut barnen på gården oövervakat.

Vid eventuella frågor ring, skicka sms på 070 732 22 52 eller mejla till arto@dipart.se

//

Dipart Entreprenad AB har fått uppdrag att byta balkongerna på brf Skarpöhöjden. Vi kommer att starta vecka 33, måndag den 10 augusti. Balkongerna måste vara tömda från era saker, eftersom då kommer vi spärra balkongdörrarna utifrån och sen riva alla balkongräcken och tak på hus 43 och 45. Dörrarna spärras så att det går att öppna balkongdörren lite för vädring och ett skyddstak monteras framför entréer.

Hus 51 53 55 57 och 39 har fått lapp i brevlådan som bjöd in boende till möte 7/10 ang. nästa fas i balkongbytet. 35 personer kom.

Nya gästparkeringen är nu igång, man måste fortfarande betala i automaten som tidigare. På förekommen anledning så lägger vi ut den förfrågan vi gjort till kommunen om möjligheten att anordna tillfälliga platser på deras mark. I dag har vi inte tillgång till fler platser. Styrelsen har sett över de möjligheter föreningen har i förhållande till kostnader och vad som ska bära ev. kostnader för fler parkeringsplatser. Om föreningen gör en överetablering är risken att vi har tomma platser och därmed inget som bär kostnader för anläggandet.

Kommunen

Återvinningsstationen flyttas intill den provisoriska parkeringen längs vägrenen och taxiplatsen till motorcykelgaraget mittemot infarten till garagen.

På måndag den 22 juni börjar vi bygga provisoriska vägar för att den stora mobilkranen och de nya balkongerna ska kunna transporteras in på området. Vi måste även fälla några träd, röja växter runt balkonger och gräva fram fundamenten cirka en meter runt om pelarna. Vägen ska vara klar innan vecka 28. Vissa cykelställ nära pelarna kommer att demonteras.

Balkongerna mot branta släntar kommer en byggställning monteras på balkongernas kortsidor redan under vecka 32.

Eftersom stora maskiner kommer att användas, ber vi er att vara försiktiga när ni passerar dem. Ha ögonkontakt med föraren. Se till att era barn inte använder byggarbetsplatsen som lekplats, tungt ställnings material kan ramla ner om barnen klättrar på detta speciellt på kvällstid då killarna gått hem, lika så under dagtid så var noga med att inte bara släppa ut barnen på gården oövervakat.

 

 

Vid eventuella frågor ring, skicka sms på 070 732 22 52 eller mejla till arto@dipart.se

 

 

Med vänliga hälsning

 

Arto Urpiola

Dipart Entreprenad AB

Hej

Nedan meddelande är från vår entrepenör Dipart som skall utföra vårt byte av balkonger

Information för boende på Brf Skarpöhöjden 25-57

Dipart Entrepenad AB har fått uppdrag att byta balkongerna på brf Skarpöhöjden och den tänkta starten skulle ha varit redan vecka 21 på hus 43 och 45, men kommer att flyttas till augusti.

Vi vill be om ursäkt, att vi kanske varit lite för optimistiska i vår tidsplanering, men samtidigt vill vi inte, att ni ska behöva vara utan balkonger under den största semestertiden.

Vi har redan påbörjat etableringen på området och kommer att fortsätta röja växter, skärmväggar, cykelställ mm. för att kunna bygga provisoriska vägar för den stora mobilkranen, som ska användas vid rivning och montage av balkongerna.
Denna väg ska vara klar innan vecka 28.
Vid balkonpelarna (ca1 m runt om) kommer de att grävas för att komma åt fundamenten och buskarna mm. röjs undan. Balkongerna mot branta släntar kommer en byggställning att monteras på balkongens kortsidor och framför entéer monteras skyddstak.

Startdatum och mer info om projektet kommer aviseras senare.

Med vänliga hälsning

Dipart Entrepenad AB

Hej

Vi har valt Ekonomisk luftbehandling som entreprenör för att byta ut våra fläktar på taken.

Ekonomisk luftbehandling har redan börjat kontakta er boende på de översta våningarna för att göra ljudmätningar.

Mer info om vad som kommer att ske framöver kommer efter helgen då styrelsen har möte med vår konsult och entreprenör.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

På förekommen anledning:

termostaten har bytts ut dels för att de gamla var slut och dels för att kostnaderna för vår uppvärmning måste sänkas så vi framöver kan få lägre avgifter. Blir det ingen sänkning av kostnaderna för vår uppvärmning blir det heller inte någon avgiftssänkning. Avgiften speglar endast våra utgifter som fram tills i dag varit skyhöga. Om detta falerar pga ohörsamhet från boende så att kostnaderna stiger igen så kan ingen räkna med en avgiftssänkning heller som vi så väl skulle behöva som så många påtalar. Vår avgift är direkt kopplad mot våra utgifter inget annat…Alltså det är strängt FÖRBJUDET att manipulera dessa termostat på något sätt. Endast BK´s personal har tillstånd att göra ändringar i dess inställningar. Om termostat påträffas vara ändrade och eller våra kostnader ökar igen kommer de boende som identifieras att har utfört dessa manipuleringar omgående få en varning. /Styrelsen