Archives

All posts for the month augusti, 2015

I Kvarterslokalen under tvättstugan på övre gården onsdagen den 2/9 mellan 18:30 och 19:30 har vi återigen öppet hus.

Öppethus minnesanteckningar 2015-09-02

Kom och träffa styrelsen för BRF Skarpöhöjden

Öppet för:

  • Bostadsrättsinnehavare
  • Hyresgäster

Passa på och ställ frågor till oss om de ni undrar:

  • Om lägenheter
  • Om området
  • Vad som är på gång framöver i föreningen…
  • Inför vintern
  • Övrigt

Välkomna önskar styrelsen

VIKTIG INFORMATION:

Boende i hus 47 och 49 måste omgående ta bort sina cyklar från cykelställen. Dessa kan ställas uppe vid de extra cykelställen mellan hus 53/57 så länge. Cyklar som inte är bortagna innan fredag eftermiddag tas bort av personal.

Balkongbytet fortsätter nu med hus 47/49 se vidare anslag i porten eller under fliken ”Balkonger” här på hemisdan.

Minnesanteckningarna från Öppet hus kvällen finns nu under fliken ”dokument att hämta”.

Skarpöhöjdens Gårdsdag (tidigare Städdagen) har vi den 17/10-15 kl 10:00 samling vid vändplanen. Dricka och grillad korv från ca 12:30 nere på någon av ”röda gårdarna” den här gången för att slippa röran med balkongerna. Anslag om vad dagen kommer att innehålla kommer snart.