Archives

All posts for the month augusti, 2017

Hej!

Styrelsen hade idag 2017-08-09 ett möte med postnord angående våra brevinkast och det kommunicerade utdelningsstoppet. Följande beslutades:

Föreningen har nedslag på 181 lägenheter (59 hyresrätter och 122 bostadsrätter)  vars brevinkast inte uppfyller de standarder som är en förutsättning för postutdelning. Postnord och Styrelsen validerade protokollet tillsammans och kom överrens om att tidigare mätningar stämmer med följande kommentarer:

  • Samtliga mätningar vad gäller äldre dörrar (HSB-inkast) godkändes
  • Mätningar rörande storlek på nyare säkerhetsdörrar stämmer inte, utan rör istället att brevinkastet är för trögt att öppna helt

Parterna enades om att flytta utdelningsstoppet till 2017-12-01 och att föreningen skall prestera en åtgärdsplan senast 2017-11-15 där det beskrivs hur föreningen skall korrigera felen, när detta skall göras och till när det skall vara klart. Görs detta förlängs utdelningsstoppet igen till det datum åtgärdsplanen anges vara genomförd.

Då detta får konsekvenser på föreningens ekonomi och utformning krävs åtminstone en (1) föreningsstämma där vi i föreningen beslutar väg framåt. En sådan stämma (så kallad extrastämma) kommer att sammankallas inom kort.

Till denna stämma kommer styrelsen att prestera beslutsunderlag som föreningens medlemmar förväntas ta ställning till.

Styrelsen vill poängtera att föreningens stadgar (§10, sista stycket, sidan 3) är tydliga vad gäller ansvaret för ytterdörrens utformning: underhållsansvaret ligger på respektive boende.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen