Archives

All posts for the month februari, 2018

In English below.

Hej!

För att kunna märka postboxarna rätt behöver vi ER hjälp! Vänligen gå in via detta formulär och fyll i dina uppgifter.

Var noga med att välja rätt hus och lägenhetsnummer och formatera texten enligt: F[örnamn].Efternamn, F[örnamn].Efternamn, …

Exempel, antag att Anna Andersson och Nils Bohr har lägenhet 1602 i hus 53 som postadress då fyller ni i:

Hus: 53
Lägenhetsnummer: 1602
Text på adresslapp: A. Andersson, N. Bohr

Felaktigt ifyllda formulär kommer inte att åtgärdas!

Ditt lägenhetsnummer står på dörren, högst upp i högra hörnet.

Hello!

In order to label the mail boxes correctly we need YOUR help! Please, submit your information through this form.

Make sure you chose the correct house and appartment number and format your text according to: F[irst name].Surname, F[irst name].Surname, …

For example, assume that Anna Andersson and Nils Bohr lives in appartment 1602 in house 53 and want their mail to this adress then fill in the form according to:

House (Hus): 53
Appartment number (Lägemhetsnummer): 1106
Text on label (Text på Adresslapp): A. Andersson, N. Bohr

Wrongly submitted forms will not be implemented

Your appartment number is available on your door, top right corner.