Archives

All posts for the month maj, 2019

Nu har arbetet med OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) börjat. Syftet med OVK är att undersöka och garantera att ventilationen i samtliga lägenheter fungerar enligt standard. Det handlar alltså om att garantera hälsosam och ekonomisk ventilation där vi bor! Följaktligen ligger det i allas intresse att se detta som en bra sak som man bör hjälpa till med efter bästa förmåga. Förhinder som innebär att OVK inte utföras korrekt kan ge föreningen ekonomiska reprimander, dvs. det går ut över oss alla.

Generell information om OVK

Tidsplan för OVK i vår förening