Balkonger

Styrelsen har fått in en del förfrågningar rörande fler inglasningar av balkonger och när det skall ske med mera. Styrelsen har beslutat att INTE driva på ett samköp som sist då det dels tar alldeles för mycket tid men mest för att ansvarsfrågan blir oklar.

Boende får därför själva ombesörja en eventuell inglasning via de bolag som antingen offererar uppdraget eller på annat sätt uppvisar sitt intresse. Vi vill dock vara tydliga med att bygglov samt styrelsens godkännande krävs för att glasa in sin balkong.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Skarpöhöjden

På onsdag 10/2-16 kommer vägen ut med hus 39 vara helt avspärrad. Den stora kranen skall under den dagen utföra alla lyft på hus 39 som vetter mot Diparts baracker. Vägen kommer att vara helt avspärrad av den stora kranen under hela dagen.
Ingen trafik kommer att kunna ta sig in eller ut på området mellan klockan 06:00-21:00
Räddningstjänsten och brandförsvaret är underättade och plan har tagits fram som gäller i akutfall.
Färdtjänsten har underrättats om att inga av deras bilar kommer kunna ta sig in eller ut på gula gården.
Gående hänvisas till övriga gångvägar:
Genom röda området och upp vid kvarterslokalen och omvänt.
Serpentinen för att ta sig mot bussen exempelvis.
Undvik i det längsta att vistas eller ta er via kranens utrymme på ett eller annat sätt.
Det är bökigt att det måste göras på det här viset men möjligheterna är få och detta har landat i att Dipart måste göra på detta sätt. Vi får be om ert överseende och hoppas på er förståelse att en dag stökar det till sig ordentligt.
//Styrelsen

Ventilationsinformation

Måndagen 8/2-16 kl. 18:00-19:00 Plats: Gårdslokalen Boende är välkomna att träffa ROVVS. Konsult Armand Hajdaraj kommer finnas på plats. Ett bra tillfälle att ställa frågor angående OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) samt ventilationsarbetet i föreningen och i alla lägenheter.

Balkonginfo (Främst för röda husen)

Torsdagen 11/2-16 kl. 18:00-19:00 Plats: Gårdslokalen Boende, och då främst i ”röda husen” är välkomna på ett startmöte inför deras omgång med bytet av balkonger med DIPART. Ni kan ställa era frågor om, var, hur och när det ska vara tömt på balkongerna med mera.

Information angående inglasning av balkonger kommer tillsammans med en anmälningsblankett i brevlådan där all information finns med bilder och pris. En modell av inglasning finns bredvid DIPARTs baracker vid hus 25/27 att klämma och känna på.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Arbetet med Injusteringen av fläktar tar jullov nu och samtliga boende som lämnat nycklar får tillbaka dom. Dessa kommer att tas in igen i januari. Alla ska lämna en nyckel, om entreprenör inte fått in nyckel och inte heller blivit kontaktad räknar man det som en bom dvs att det går inte att komma in i lgh. Eventuella merkostnader för detta läggs på boende.

Kommer ni vara hemma och inte tänker lämna någon nyckel så är det mycket viktigt att ni meddelar entreprenören det. De kan inte veta mer än vad ni berättar.
6 hus är kvar där byte av don och mätning ska göras.

Många lägenheter är inte redo för nästa injustering utan att åtgärder har vidtagits. Detta kommer att innebära att den slutliga Injusteringen kanske är klar runt april som först för vissa hus.

Dipart kommer också att ta ett kort juluppehåll och fortsätter med hus 39/57 direkt 11/1-16

God Jul och Gott Nytt År

Kära fina goa grannar, jag och mina styrelsekompisar behöver er hjälp 🙂

Trafiken har ökat markant på våra gårdar dagtid och sista veckan nu har det blivit helt ohållbart, Diparts arbete stoppas upp för att det står bilar runt fötterna på deras maskiner helt plötsligt. Så här kan dom inte jobba, det är jätteviktigt att detta inte sker, deras tid är våra pengar!! Dvs stoppas deras arbete upp så kommer det kosta oss alla fina slantar som vi kanske kunde köpt gungor eller blommor för, kanske nytt bokningssystem till tvättstugorna, ja ni hajjar 🙂 Så vi vädjar till er att inte be era kompisar åka in eller att ni själva gör det annat än i AKUTA ärenden som inte kan vänta till kvällen.

Tack på förhand/ Styrelsen

Här kan ni även ladda ner den lapp som kommer sättas upp i området för att förtydliga detta

GårdarnaDipart

Information för boende på Brf Skarpöhöjden

Uppdaterad information 2015-10-16:

Arbetet fortsätter nu med hus 47/49 så samtliga boende i dessa hus måste ombesörja tömningen av sin balkong. Även cykelställen måste tömmas omgående. Dessa hus har fått avisering i port och i brevlåda v 36. Vi vill åter igen påminna om att ni som har barn i ”leka på gården ålder” måste vara vaksamma på vart era barn leker. Vänligen låt dom inte leka med ställningsmaterial eller annat som kan göra att dom får tunga saker över sig eller ramla ner ifrån dom. Det är viktigt att ni har full uppsikt över barnen så att ingen olycka händer. Detta gäller såväl under byggjobbarnas arbetstid så väl som på kvällen när det är lugnt i området.

Diparts information:

//Eftersom stora maskiner kommer att användas, ber vi er att vara försiktiga när ni passerar dem. Ha ögonkontakt med föraren. Se till att era barn inte använder byggarbetsplatsen som lekplats, tungt ställnings material kan ramla ner om barnen klättrar på detta speciellt på kvällstid då killarna gått hem, lika så under dagtid så var noga med att inte bara släppa ut barnen på gården oövervakat.

Vid eventuella frågor ring, skicka sms på 070 732 22 52 eller mejla till arto@dipart.se

//

Dipart Entreprenad AB har fått uppdrag att byta balkongerna på brf Skarpöhöjden. Vi kommer att starta vecka 33, måndag den 10 augusti. Balkongerna måste vara tömda från era saker, eftersom då kommer vi spärra balkongdörrarna utifrån och sen riva alla balkongräcken och tak på hus 43 och 45. Dörrarna spärras så att det går att öppna balkongdörren lite för vädring och ett skyddstak monteras framför entréer.

Hus 51 53 55 57 och 39 har fått lapp i brevlådan som bjöd in boende till möte 7/10 ang. nästa fas i balkongbytet. 35 personer kom.

Nya gästparkeringen är nu igång, man måste fortfarande betala i automaten som tidigare. På förekommen anledning så lägger vi ut den förfrågan vi gjort till kommunen om möjligheten att anordna tillfälliga platser på deras mark. I dag har vi inte tillgång till fler platser. Styrelsen har sett över de möjligheter föreningen har i förhållande till kostnader och vad som ska bära ev. kostnader för fler parkeringsplatser. Om föreningen gör en överetablering är risken att vi har tomma platser och därmed inget som bär kostnader för anläggandet.

Kommunen

Återvinningsstationen flyttas intill den provisoriska parkeringen längs vägrenen och taxiplatsen till motorcykelgaraget mittemot infarten till garagen.

På måndag den 22 juni börjar vi bygga provisoriska vägar för att den stora mobilkranen och de nya balkongerna ska kunna transporteras in på området. Vi måste även fälla några träd, röja växter runt balkonger och gräva fram fundamenten cirka en meter runt om pelarna. Vägen ska vara klar innan vecka 28. Vissa cykelställ nära pelarna kommer att demonteras.

Balkongerna mot branta släntar kommer en byggställning monteras på balkongernas kortsidor redan under vecka 32.

Eftersom stora maskiner kommer att användas, ber vi er att vara försiktiga när ni passerar dem. Ha ögonkontakt med föraren. Se till att era barn inte använder byggarbetsplatsen som lekplats, tungt ställnings material kan ramla ner om barnen klättrar på detta speciellt på kvällstid då killarna gått hem, lika så under dagtid så var noga med att inte bara släppa ut barnen på gården oövervakat.

 

 

Vid eventuella frågor ring, skicka sms på 070 732 22 52 eller mejla till arto@dipart.se

 

 

Med vänliga hälsning

 

Arto Urpiola

Dipart Entreprenad AB