Generell info

Generell info till alla boende i BRF Skarpöhöjden

Hej!

Styrelsen bjuder in alla medlemmar och hyresgäster till gårdsdag den 21/10 2017!

Vi ses på vändplan på övre området klockan 10:00 och sliter o vårt anletes svett till pass 13-tiden då vi äter tillsammans och berömmer våra insatser.

Det finns anslag i portarna om vad som skall göras, men viktig att cyklar och grejer som skall sparas märks upp!

Hälsningar,

Styrelsen

 

Styrelsen har fått in en del förfrågningar rörande fler inglasningar av balkonger och när det skall ske med mera. Styrelsen har beslutat att INTE driva på ett samköp som sist då det dels tar alldeles för mycket tid men mest för att ansvarsfrågan blir oklar.

Boende får därför själva ombesörja en eventuell inglasning via de bolag som antingen offererar uppdraget eller på annat sätt uppvisar sitt intresse. Vi vill dock vara tydliga med att bygglov samt styrelsens godkännande krävs för att glasa in sin balkong.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Skarpöhöjden

Nu är det nedräkning till årsmötet 27/4-17!

Valberedningen behöver komma i kontakt med intresserade medlemmar i föreningen, eftersom några av oss inte kommer att fortsätta så är det jätteviktigt att nya kommer med och fortsätter styrelsearbetet.

Ersättning utgår om 1300kr efter skatt per månad för ledamot
900kr efter skatt per månad för suppleant

Är du intresserad? Kontakta valberedningen på: valberedningen@skarpohojden.se

Om man vill veta mer om styrelsearbetet går det bra att maila till info@skarpohojden så drar vi ihop till en infokväll för de som är intresserade.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Till alla boende!

Flera av er har säkert uppmärksammat bankrapporten rörande bostadsrättsföreningars finansiella sparande (Sveriges Radio, Dagens Industri). Sammanfattningsvis menar rapporten att majoriteten av bostadsrättsföreningar sätter undan alldeles för lite pengar till underhåll, något som drabbar alla när underhållet skall ske.

Detta förklarar varför våra avgifter är något högre än våra grannföreningars, vi vill helt enkelt inte vara en av de många föreningar som kommer få stora problem i framtiden.

Budget för 2017 skall sättas snart och styrelsen kommer att ta med sig detta in i budgetprocessen.

http://t.sr.se/2fY17wA

http://www.di.se/nyheter/snalt-sparande-hotar-boratterna/

LÖRDAGEN 15/10-16 KL. 10-13

Samling vid vändplanen 10:00

Lunch vid 12:30 vid hus 37 på deras grillplats. Det blir lite grillat och lite dricka till alla som varit med och fixat i området.

Det som finns att fixa med är exempelvis:

 • Krafsa ur löv från buskarna på gårdarna och ta upp i säckar
 • De som är intresserade kan tillsammans prata om förnyelsen av utemiljön.
 • Göra rent väggar i portarna (ex vid dåligt väder)
 • Ta bort trasiga cyklar leksaker som är helt paj
 • Rensa runt återvinningsbehållarna
 • Rensa i förrådsutrymmen under husen där det står grejer i gångarna
 • Barnvagnsrummen, det som är sopor ska ut därifrån
 • Eller annat som man tycker behövs fixas med

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna :-)

Fortum byter ut rören till fjärrvärmen i området. De har nu börjat gräva för de nya rören till vår undercentral.

Information om när de ska koppla på de nya rören, vilket kommer medföra en avstängning av varmvattnet kommer senast 3 dagar i förväg.

Att tänka på: Ha uppsikt över barn och djur, håll avstånd från de stora maskinerna så det inte händer en olycka.

Mvh
Styrelsen

Hej

Boo Energi har meddelat oss att de måste byta ut sin elcentral i vår undercetral som ligger under nedre tvättstugan (röda området).  Arbetet kommer ske den 1 Juni inom intervallet 09:00 -15:00, Förhoppningsvis blir avbrottet mycket kortare.

Detta innebär att nedanstående system kommer/kan komma att påverkas av strömavbrottet.

 • Vattentrycket för kall och varmvattnet kan sjunka då pumparna kommer stängas av.
 • Då både Comhem och bredbandsbolaget har utrustning i Undercentralen kan deras system komma att påverkas och även deras tjänst till dig. både Comhem och Bredbandsbolaget har fått info om detta avbrott.
 • Nedre Tvättstugan kommer inte att fungera under störmavbrottet
 • I värsta fall kan fläktarna på taket stanna då de finns en frostvakt som kan slå till, de bör inte stanna men då allt är nytt så vet man aldrig.

Fastighetsskötaren Per är här hela dagen och överser bytet samt säkerställer att alla system kommer igång igen när Boo Energi är klara.

BOO Energi ska även avisera i portarna ang detta.

De är endast Undercentralen och Tvättstugan som blir strömlösa under arbetet. Alla hushåll kommer ha el som vanligt.

MVH

/Fastighetsskötaren Per  och Styrelsen