Generell info

Generell info till alla boende i BRF Skarpöhöjden

In English below.

Hej!

Postboxarna är nu äntligen godkända och tagna i drift! Från och med idag kommer postnord att använda boxarna för att dela ut post.

Om du av någon anledning saknar tag till din box kontakta HSB för hjälp.

Om din box har felaktigt namn, eller att det saknas namn på etiketten använd följande formulär.

 


 

Hello!

The mail boxes are finally approved and will from today be used by postnord to distribute your mail.

If you do not have a tag to your box for any reason, please contact HSB.

If your box is wrongly labeled, please use the following form.

 

 

In English below.

Hej!

För att kunna märka postboxarna rätt behöver vi ER hjälp! Vänligen gå in via detta formulär och fyll i dina uppgifter.

Var noga med att välja rätt hus och lägenhetsnummer och formatera texten enligt: F[örnamn].Efternamn, F[örnamn].Efternamn, …

Exempel, antag att Anna Andersson och Nils Bohr har lägenhet 1602 i hus 53 som postadress då fyller ni i:

Hus: 53
Lägenhetsnummer: 1602
Text på adresslapp: A. Andersson, N. Bohr

Felaktigt ifyllda formulär kommer inte att åtgärdas!

Ditt lägenhetsnummer står på dörren, högst upp i högra hörnet.

Hello!

In order to label the mail boxes correctly we need YOUR help! Please, submit your information through this form.

Make sure you chose the correct house and appartment number and format your text according to: F[irst name].Surname, F[irst name].Surname, …

For example, assume that Anna Andersson and Nils Bohr lives in appartment 1602 in house 53 and want their mail to this adress then fill in the form according to:

House (Hus): 53
Appartment number (Lägemhetsnummer): 1106
Text on label (Text på Adresslapp): A. Andersson, N. Bohr

Wrongly submitted forms will not be implemented

Your appartment number is available on your door, top right corner.

Hej!

Styrelsen bjuder in alla medlemmar och hyresgäster till gårdsdag den 21/10 2017!

Vi ses på vändplan på övre området klockan 10:00 och sliter o vårt anletes svett till pass 13-tiden då vi äter tillsammans och berömmer våra insatser.

Det finns anslag i portarna om vad som skall göras, men viktig att cyklar och grejer som skall sparas märks upp!

Hälsningar,

Styrelsen

 

Styrelsen har fått in en del förfrågningar rörande fler inglasningar av balkonger och när det skall ske med mera. Styrelsen har beslutat att INTE driva på ett samköp som sist då det dels tar alldeles för mycket tid men mest för att ansvarsfrågan blir oklar.

Boende får därför själva ombesörja en eventuell inglasning via de bolag som antingen offererar uppdraget eller på annat sätt uppvisar sitt intresse. Vi vill dock vara tydliga med att bygglov samt styrelsens godkännande krävs för att glasa in sin balkong.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Skarpöhöjden

Nu är det nedräkning till årsmötet 27/4-17!

Valberedningen behöver komma i kontakt med intresserade medlemmar i föreningen, eftersom några av oss inte kommer att fortsätta så är det jätteviktigt att nya kommer med och fortsätter styrelsearbetet.

Ersättning utgår om 1300kr efter skatt per månad för ledamot
900kr efter skatt per månad för suppleant

Är du intresserad? Kontakta valberedningen på: valberedningen@skarpohojden.se

Om man vill veta mer om styrelsearbetet går det bra att maila till info@skarpohojden så drar vi ihop till en infokväll för de som är intresserade.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Till alla boende!

Flera av er har säkert uppmärksammat bankrapporten rörande bostadsrättsföreningars finansiella sparande (Sveriges Radio, Dagens Industri). Sammanfattningsvis menar rapporten att majoriteten av bostadsrättsföreningar sätter undan alldeles för lite pengar till underhåll, något som drabbar alla när underhållet skall ske.

Detta förklarar varför våra avgifter är något högre än våra grannföreningars, vi vill helt enkelt inte vara en av de många föreningar som kommer få stora problem i framtiden.

Budget för 2017 skall sättas snart och styrelsen kommer att ta med sig detta in i budgetprocessen.

http://t.sr.se/2fY17wA

http://www.di.se/nyheter/snalt-sparande-hotar-boratterna/