Hyresgäster

Info till hyresgäster

In English below.

Hej!

För att kunna märka postboxarna rätt behöver vi ER hjälp! Vänligen gå in via detta formulär och fyll i dina uppgifter.

Var noga med att välja rätt hus och lägenhetsnummer och formatera texten enligt: F[örnamn].Efternamn, F[örnamn].Efternamn, …

Exempel, antag att Anna Andersson och Nils Bohr har lägenhet 1602 i hus 53 som postadress då fyller ni i:

Hus: 53
Lägenhetsnummer: 1602
Text på adresslapp: A. Andersson, N. Bohr

Felaktigt ifyllda formulär kommer inte att åtgärdas!

Ditt lägenhetsnummer står på dörren, högst upp i högra hörnet.

Hello!

In order to label the mail boxes correctly we need YOUR help! Please, submit your information through this form.

Make sure you chose the correct house and appartment number and format your text according to: F[irst name].Surname, F[irst name].Surname, …

For example, assume that Anna Andersson and Nils Bohr lives in appartment 1602 in house 53 and want their mail to this adress then fill in the form according to:

House (Hus): 53
Appartment number (Lägemhetsnummer): 1106
Text on label (Text på Adresslapp): A. Andersson, N. Bohr

Wrongly submitted forms will not be implemented

Your appartment number is available on your door, top right corner.

Hej!

Styrelsen bjuder in alla medlemmar och hyresgäster till gårdsdag den 21/10 2017!

Vi ses på vändplan på övre området klockan 10:00 och sliter o vårt anletes svett till pass 13-tiden då vi äter tillsammans och berömmer våra insatser.

Det finns anslag i portarna om vad som skall göras, men viktig att cyklar och grejer som skall sparas märks upp!

Hälsningar,

Styrelsen

 

Hej!

Styrelsen hade idag 2017-08-09 ett möte med postnord angående våra brevinkast och det kommunicerade utdelningsstoppet. Följande beslutades:

Föreningen har nedslag på 181 lägenheter (59 hyresrätter och 122 bostadsrätter)  vars brevinkast inte uppfyller de standarder som är en förutsättning för postutdelning. Postnord och Styrelsen validerade protokollet tillsammans och kom överrens om att tidigare mätningar stämmer med följande kommentarer:

 • Samtliga mätningar vad gäller äldre dörrar (HSB-inkast) godkändes
 • Mätningar rörande storlek på nyare säkerhetsdörrar stämmer inte, utan rör istället att brevinkastet är för trögt att öppna helt

Parterna enades om att flytta utdelningsstoppet till 2017-12-01 och att föreningen skall prestera en åtgärdsplan senast 2017-11-15 där det beskrivs hur föreningen skall korrigera felen, när detta skall göras och till när det skall vara klart. Görs detta förlängs utdelningsstoppet igen till det datum åtgärdsplanen anges vara genomförd.

Då detta får konsekvenser på föreningens ekonomi och utformning krävs åtminstone en (1) föreningsstämma där vi i föreningen beslutar väg framåt. En sådan stämma (så kallad extrastämma) kommer att sammankallas inom kort.

Till denna stämma kommer styrelsen att prestera beslutsunderlag som föreningens medlemmar förväntas ta ställning till.

Styrelsen vill poängtera att föreningens stadgar (§10, sista stycket, sidan 3) är tydliga vad gäller ansvaret för ytterdörrens utformning: underhållsansvaret ligger på respektive boende.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Styrelsen har fått in en del förfrågningar rörande fler inglasningar av balkonger och när det skall ske med mera. Styrelsen har beslutat att INTE driva på ett samköp som sist då det dels tar alldeles för mycket tid men mest för att ansvarsfrågan blir oklar.

Boende får därför själva ombesörja en eventuell inglasning via de bolag som antingen offererar uppdraget eller på annat sätt uppvisar sitt intresse. Vi vill dock vara tydliga med att bygglov samt styrelsens godkännande krävs för att glasa in sin balkong.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen BRF Skarpöhöjden

Vi har nu fått bekräftat av HSB att alla avier har gått ut. Avierna skickades idag och borde vara framme under morgondagen dock senast måndag.

Om något är fel eller om du saknar din avi, kontakta då HSB så hjälper de dig att reda ut vad som kan ha skett.

MVH
Styrelsen

 

LÖRDAGEN 15/10-16 KL. 10-13

Samling vid vändplanen 10:00

Lunch vid 12:30 vid hus 37 på deras grillplats. Det blir lite grillat och lite dricka till alla som varit med och fixat i området.

Det som finns att fixa med är exempelvis:

 • Krafsa ur löv från buskarna på gårdarna och ta upp i säckar
 • De som är intresserade kan tillsammans prata om förnyelsen av utemiljön.
 • Göra rent väggar i portarna (ex vid dåligt väder)
 • Ta bort trasiga cyklar leksaker som är helt paj
 • Rensa runt återvinningsbehållarna
 • Rensa i förrådsutrymmen under husen där det står grejer i gångarna
 • Barnvagnsrummen, det som är sopor ska ut därifrån
 • Eller annat som man tycker behövs fixas med

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna :-)

Hej

Boo Energi har meddelat oss att de måste byta ut sin elcentral i vår undercetral som ligger under nedre tvättstugan (röda området).  Arbetet kommer ske den 1 Juni inom intervallet 09:00 -15:00, Förhoppningsvis blir avbrottet mycket kortare.

Detta innebär att nedanstående system kommer/kan komma att påverkas av strömavbrottet.

 • Vattentrycket för kall och varmvattnet kan sjunka då pumparna kommer stängas av.
 • Då både Comhem och bredbandsbolaget har utrustning i Undercentralen kan deras system komma att påverkas och även deras tjänst till dig. både Comhem och Bredbandsbolaget har fått info om detta avbrott.
 • Nedre Tvättstugan kommer inte att fungera under störmavbrottet
 • I värsta fall kan fläktarna på taket stanna då de finns en frostvakt som kan slå till, de bör inte stanna men då allt är nytt så vet man aldrig.

Fastighetsskötaren Per är här hela dagen och överser bytet samt säkerställer att alla system kommer igång igen när Boo Energi är klara.

BOO Energi ska även avisera i portarna ang detta.

De är endast Undercentralen och Tvättstugan som blir strömlösa under arbetet. Alla hushåll kommer ha el som vanligt.

MVH

/Fastighetsskötaren Per  och Styrelsen

Välkomna till höstens Gårdsdag/städdag lördagen den 17 oktober.

Vi samlas vid vändplanen/grovsoprummet klockan 10.00 där vi snabbt går igenom vad som behöver göras. Vi behöver rensa bland cyklarna ute, under trappen och i cykelrummet. I barnvagnsrummen ska det bara vara barnvagnar, därför är det viktigt att ni märker upp er cykel eller barnvagn så den inte sorteras bort. Vi behöver också se över hur det ser ut med buskarna och träden bakom husen 47 och 49 i slänten utmed ”serpentinen” sly behöver tas bort. Som vanligt bjuds det på grillad korv med dricka men i år kommer det att ske på en av gårdarna vid ”röda” husen vid 13 tiden. Hoppas NI kommer!

OBS!!! GLÖM INTE MÄRKA DIN CYKEL ELLER BARNVAGN! Omärkta cyklar och barnvagnar kommer att sorteras bort!

Kära Boende, vi har tillsammans med många boende uppmärksammat sista veckorna att trafiken av personbilar har ökat markant på gårdarna vid ”gula husen”. Några gånger har personbilar stått på gårdar där arbeten pågår för fullt och vi vill vänligast påtala att det är direkt olämpligt att stå där eller ikring de ”jobbvägar” där dessa stora kranbilar, hjullastare, skyliftar osv åker. Det kostar föreningen oerhört mycket pengar om bygget står stilla av en sådan banal sak.
Även en ökning av parkering på gårdarna röda såväl som gula husen kvällar/nätter har också ökat markant vilket också är tråkigt, detta även fast det finns 3-5 lediga platser på gästparkeringen. Vänligen respektera parkeringsförbudet, endast av/pålastning är tillåtet. Många gånger är det boende som faktiskt har egna platser dessutom vilket är ännu mer ”ögonbrynslyftande” att se…

/Styrelsen